Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Όροι & Προυποθέσεις

‘Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 04, 2018

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ("Όροι", "Όροι και Προϋποθέσεις") διέπουν τη σχέση σας με την ιστοσελίδα http://www.mycells.gr (η "Υπηρεσία") που λειτουργεί από την εταιρεία Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε. ("εμείς" ή "μας").

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Πνευματική ιδιοκτησία
Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο, χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε. και των δικαιοπαρόχων της. Η Υπηρεσία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους της Ελλάδας και των ξένων χωρών. Τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά μας ενδύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε..

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την εταιρεία Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε..
Η Εταιρεία Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε. δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες μέσω ή μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.

Τον περιορισμό της ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η εταιρεία Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε., ούτε οι διευθυντές της, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι συνεργάτες της, δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες ή τιμωρητικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απώλειας κερδών, δεδομένων, χρήσης , υπεραξία ή άλλες άυλες απώλειες που προκύπτουν από (i) την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας. (ii) οποιαδήποτε συμπεριφορά ή περιεχόμενο οποιουδήποτε τρίτου στην Υπηρεσία. (iii) οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποκτάται από την Υπηρεσία. και (iv) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση των μεταδόσεών σας ή του περιεχομένου σας, είτε βάσει εγγύησης, σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, ανεξάρτητα από το αν έχουμε ενημερωθεί για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας, εάν αποδειχθεί ότι το φάρμακο που παρατίθεται στο παρόν απέτυχε στον βασικό του σκοπό.

Αποποίηση ευθυνών
Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή εκτέλεσης.
Η Εταιρεία Πρότυπα Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ε.Π.Ε. οι θυγατρικές της, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοί της δεν εγγυώνται ότι α) η Υπηρεσία θα λειτουργεί αδιάλειπτα, ασφαλής ή διαθέσιμη σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή τοποθεσία. β) οποιαδήποτε λάθη ή ελαττώματα θα διορθωθούν. γ) η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. ή δ) τα αποτελέσματα της χρήσης της Υπηρεσίας θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας.

Κυβερνητικός νόμος
Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Υπηρεσίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells