Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Ενημέρωση των γονέων και παράδοση του πιστοποιητικού κρυοσυντήρησης

Όταν τελειώσει η διαδικασία του εργαστηρίου και γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, η mycells ενημερώνει τους γονείς για τα αποτελέσματα και τους παραδίδει ένα Πιστοποιητικό που καταγράφει τα στοιχεία του δείγματος του παιδιού τους, τον μοναδικό του κωδικό και όλα τα αποτελέσματα των κυτταρικών και μικροβιολογικών ελέγχων.

Τι γίνεται σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ένα δείγμα;

Μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, υπεύθυνοι για το δείγμα είναι οι γονείς, και αυτοί είναι που θα ζητήσουν το δείγμα από την τράπεζα φύλαξης, εάν χρειαστεί. Αυτό γίνεται συνήθως με ένα απλό γραπτό αίτημα και το δείγμα είναι διαθέσιμο άμεσα.

Συνέχιση της φύλαξης

Η αρχική σύμβαση που γίνεται ανάμεσα στους γονείς και την mycells είναι αρχικά διάρκειας 20 ετών. Μετά τη λήξη της σύμβασης αυτής, υπεύθυνο είναι το ίδιο το παιδί, ως ενήλικας πλέον και μπορεί να επιλέξει να ανανεώσει τη σύμβαση και να συνεχίσει τη φύλαξη, να δωρίσει το δείγμα του ή ακόμα και να ζητήσει την καταστροφή του.

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells