Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Εργαστηριακές Διαδικασίες ΟΠΑ

1Η διαδικασία στο εργαστήριο
Οι διεθνείς οργανισμοί που έχουν θεσπίσει τους κανόνες και τις οδηγίες για τη λειτουργία των τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι κατά κύριο λόγο ο NETCORD (κομμάτι της EUROCORD) σε συνεργασία με τον FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy).
Οι διαδικασίες που ακουλουθεί η mycells είναι συμμορφωμένες με αυτές τις οδηγίες.

 

2Άσηπτες συνθήκες
Ένας πολύ σημαντικός κανόνας για τις τράπεζες βλαστοκυττάρων είναι πως πρέπει να μεριμνούν ώστε όλες οι διαδικασίες στα εργαστήριά τους να γίνονται σε άσηπτες συνθήκες και σε πλήρως ελεγχόμενους και καθαρούς χώρους. Στη mycells o βασικός χώρος του εργαστηρίου είναι «Καθαρός», πρόκειται δηλαδή για ένα Clean Room προδιαγραφών κατά GMP.

 

3Κωδικοποίηση του δείγματος
Όλα τα δείγματα είναι κωδικοποιημένα με barcode, με τρόπο μοναδικό, έτσι ώστε να είναι πάντοτε δυνατή η αναγνώριση και ταυτοποίησή του και να μην μπερδεύονται ποτέ τα διάφορα δείγματα μεταξύ τους.

 

4Αρχική αξιολόγηση
Το δείγμα αξιολογείται ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (π.χ. μήπως έχει προκληθεί κάποια ζημία στον ασκό συλλογής;) και τον όγκο συλλογής πριν ξεκινήσει η περαιτέρω διαδικασία.

 

5Η απομόνωση των βλαστοκυττάρων
Ένα από τα πλέον σημαντικά βήματα της διαδικασίας είναι η απομόνωση των βλαστοκυττάρων από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος (δηλαδή το πλάσμα και τα ερυθρά, τα οποία και απορρίπτονται ως άχρηστα).
Όσο πιο αυτοματοποιημένη είναι η διαδικασία αυτή, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματά της.
Η αυτοματοποίηση βοηθά στην αποφυγή της επιμόλυνσης και του ανθρώπινου λάθους, καθώς και στη σταθερότητα του αποτελέσματος. Σκοπός της είναι το δείγμα που θα παραχθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο πλούσιο σε βλαστοκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα αυτά να είναι ζωντανά και λειτουργικά.
Για το λόγο αυτό, η mycells είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που πραγματοποιεί την απομόνωση των βλαστικών κυττάρων του ΟΠΑ με τη χρήση ενός πατενταρισμένου αυτόματου μηχανήματος της Ελβετικής εταιρείας Biosafe, που ονομάζεται Sepax.
Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες ΟΠΑ στον κόσμο, εξαιτίας των εξαιρετικών επιδόσεών του και της αξιοπιστίας του.

 

6Έλεγχος του δείγματος πριν και μετά την απομόνωση των βλαστοκυττάρων

- Έλεγχος μικροβιακής επιμόλυνσης Στη mycells πραγματοποιείται πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος του δείγματος για την ύπαρξη επιμόλυνσης από κοινά μικρόβια και μύκητες, που μπορεί να έχει συμβεί είτε κατά τη διάρκεια της συλλογής (συχνότερα), είτε στο εργαστήριο. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη μικροβιακής επιμόλυνσης, πραγματοποιείται η ταυτοποίηση του μικροβίου και ερευνάται το είδος των αντιβιωτικών που χρειάζονται για να το αντιμετωπίσουν.
Έτσι, στην περίπτωση που το δείγμα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν ήδη στο φάκελο του δείγματος, προς εξυπηρέτηση των ιατρών.
- Έλεγχος αριθμού και βιωσιμότητας των κυττάρων
Επίσης, γίνεται προσεκτικός έλεγχος του αριθμού και της βιωσιμότητας των κυττάρων πριν και μετά την απομόνωσή τους, χρησιμοποιώντας κατάλληλα αυτόματα μηχανήματα ανάλυσης αίματος και κυτταρομετρίας ροής.
Καταγράφονται οι αριθμοί των εμπύρηνων κυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια – CD45+) και των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (CD34+) που περιέχονται στο ΟΠΑ.

 

7 Ψύξη του δείγματος

- Η μέθοδος
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή της κρυοσυντήρησης και σκοπός της είναι να ελαχιστοποιήσει τη φθορά των κυττάρων κατά τη διάρκεια της κατάψυξης και της αποθήκευσής τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι, μπορούμε να έχουμε ζωντανά κύτταρα, χωρίς αλλοιώσεις.
- Ο τρόπος
Ο τρόπος που επιτυγχάνεται καλύτερα η κρυοσυντήρηση είναι η σταδιακή κατάψυξη, η οποία, στη mycells, πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών προγραμμάτων.

Περισσότερα...

 

8 Αποθήκευση του δείγματος
Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, η mycells αποθηκεύει τα βλαστικά κύτταρα του ΟΠΑ σε ασκούς ειδικούς για ανθρώπινα κύτταρα, προστατευμένους μέσα σε ειδικές μεταλλικές θήκες.
Ο ασκός αυτός περιλαμβάνει δύο ή τρία ξεχωριστά μεν, αλλά συνδεδεμένα με αυτόν, μικρά τεμάχια που περιέχουν αντιπροσωπευτικά μικρά δείγματα του περιεχόμενου του ασκού, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση ή οποιονδήποτε άλλον έλεγχο.
Φυλάσσονται, επίσης, ξεχωριστά, δύο μικρές ποσότητες του ίδιου δείγματος σε φιαλίδια, είτε για ανεξάρτητη χρήση, είτε για ελέγχους όπως η τυποποίηση HLA ιστοσυμβατότητας, η διενέργεια γενετικών αναλύσεων, κλπ.
Τα δείγματα αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα ικριώματα, μέσα σε ειδικά δοχεία τροφοδοτούμενα με υγρό άζωτο, σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -150 βαθμών Κελσίου, υπό συνεχή, 24ωρη παρακολούθηση.

Περισσότερα...

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells