Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Εργαστηριακές Διαδικασίες Ιστού Ομφαλίου Λώρου

1Άσηπτες συνθήκες
Ένας πολύ σημαντικός κανόνας για τις τράπεζες βλαστοκυττάρων είναι πως πρέπει να μεριμνούν ώστε όλες οι διαδικασίες στα εργαστήριά τους να γίνονται σε άσηπτες συνθήκες και σε πλήρως ελεγχόμενους και καθαρούς χώρους. Στη mycells o βασικός χώρος του εργαστηρίου είναι «Καθαρός», πρόκειται δηλαδή για ένα Clean Room προδιαγραφών κατά GMP.

 

2Κωδικοποίηση του δείγματος
Όλα τα δείγματα είναι κωδικοποιημένα με barcode, με τρόπο μοναδικό, έτσι ώστε να είναι πάντοτε δυνατή η αναγνώριση και ταυτοποίησή του και να μην μπερδεύονται ποτέ τα διάφορα δείγματα μεταξύ τους.

 

3Αρχική αξιολόγηση
Το δείγμα αξιολογείται ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το μήκος του τμήματος ομφάλιου λώρου που συλλέχθηκε, πριν ξεκινήσει η περαιτέρω διαδικασία. 

 

4Επεξεργασία ιστού ομφαλίου λώρου
Ο ιστός του ομφαλίου λώρου υπόκειται σε καθαρισμό και ακολούθως σε τμήση. Ακολούθως ελέγχεται η στειρότητα του δείγματος που έχει συλλεγεί.
Στο τέλος της διαδικασίας αυτής και πριν την κατάψυξη, το σύνολο του όγκου του επεξεργασμένου ιστού διαιρείται σε χωριστά υπο-δείγματα (ανάλογα με τον τελικό αριθμό τους).

 

5Έλεγχος του δείγματος πριν και μετά την απομόνωση των βλαστοκυττάρων

- Έλεγχος μικροβιακής επιμόλυνσης Στη mycells πραγματοποιείται πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος του δείγματος για την ύπαρξη επιμόλυνσης από κοινά μικρόβια και μύκητες.
Στην περίπτωση των μεσεγχυματικών κυττάρων, εάν υπάρχει μικροβιακή επιμόλυνση, συνήθως εμποδίζει την ανάπτυξή τους και, κατά συνέπεια, η όλη διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.

 

6 Κρυοσυντήρηση δείγματος
Ο τρόπος που επιτυγχάνεται καλύτερα η κρυοσυντήρηση είναι η σταδιακή κατάψυξη, και στη mycells χρησιμοποιούμε τον ίδιο ακριβώς τρόπο για όλα τα διαφορετικά είδη δειγμάτων που φυλάσσονται.
Όπως ισχύει και για το ΟΠΑ, η κρυοσυντήρηση του ιστού του ομφαλίου λώρου πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών προγραμμάτων.

 

7 Αποθήκευση του δείγματος
Το σύνολο του επεξεργασμένου ιστού μοιράζεται σε δύο ή και περισσότερα φιαλίδια, ανάλογα με τον αριθμό τους, για πρόσθετη ασφάλεια και δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων.
Αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα ικριώματα, μέσα σε ειδικά δοχεία τροφοδοτούμενα με υγρό άζωτο, σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -150 βαθμών Κελσίου, υπό συνεχή, 24ωρη παρακολούθηση.

Περισσότερα...

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells