Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Εργαστηριακές Διαδικασίες Μεσεγχυματικών

1Άσηπτες συνθήκες
Ένας πολύ σημαντικός κανόνας για τις τράπεζες βλαστοκυττάρων είναι πως πρέπει να μεριμνούν ώστε όλες οι διαδικασίες στα εργαστήριά τους να γίνονται σε άσηπτες συνθήκες και σε πλήρως ελεγχόμενους και καθαρούς χώρους. Στη mycells o βασικός χώρος του εργαστηρίου είναι «Καθαρός», πρόκειται δηλαδή για ένα προδιαγραφών Grade B Clean Room, αλλά και ο δευτερεύων χώρος εργασίας είναι εξίσου «Καθαρός», ( προδιαγραφών Grade C ), αφού ο περιβάλλων αέρας ανανεώνεται από το ίδιο σύστημα που διατηρεί τις άσηπτες συνθήκες του Grade B Clean Room.

 

2Κωδικοποίηση του δείγματος
Όλα τα δείγματα είναι κωδικοποιημένα με barcode, με τρόπο μοναδικό, έτσι ώστε να είναι πάντοτε δυνατή η αναγνώριση και ταυτοποίησή του και να μην μπερδεύονται ποτέ τα διάφορα δείγματα μεταξύ τους.

 

3Αρχική αξιολόγηση
Το δείγμα αξιολογείται ως προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και το μήκος του τμήματος ομφάλιου λώρου που συλλέχθηκε, πριν ξεκινήσει η περαιτέρω διαδικασία. 

 

4Απομόνωση και καλλιέγεια των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων
Ο ιστός του ομφαλίου λώρου υπόκειται σε μία πολύωρη διαδικασία, κατά την οποία «απελευθερώνονται» τα μεσεγχυματικά κύτταρα της γέλης που περιέχει (Wharton's jelly) και στη συνέχεια καλλιεργούνται με τα κατάλληλα θρεπτικά υλικά και στις ιδανικές συνθήκες, που ευνοούν την ανάπτυξή τους.
Η διαδικασία ανάπτυξης-καλλιέργειας των μεσεγχυματικών κυττάρων συνεχίζεται μέχρις ότου εξασφαλίσουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό βιώσιμων και καθαρών από επιμολύνσεις κυττάρων, που θα είναι κατάλληλα για μελλοντική θεραπεία. Το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την επίτευξη αυτού του ικανοποιητικού αριθμού εξαρτάται από τα ίδια τα κύτταρα και το ρυθμό ανάπτυξής τους.
Στο τέλος της διαδικασίας αυτής και πριν την κατάψυξη, το σύνολο των κυττάρων διαιρείται σε χωριστά υπο-δείγματα (ανάλογα με τον τελικό αριθμό τους).

 

5Έλεγχος του δείγματος πριν και μετά την απομόνωση των βλαστοκυττάρων

- Έλεγχος μικροβιακής επιμόλυνσης Στη mycells πραγματοποιείται πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος του δείγματος για την ύπαρξη επιμόλυνσης από κοινά μικρόβια και μύκητες.
Στην περίπτωση των μεσεγχυματικών κυττάρων, εάν υπάρχει μικροβιακή επιμόλυνση, συνήθως εμποδίζει την ανάπτυξή τους και, κατά συνέπεια, η όλη διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.
- Έλεγχος αριθμού και βιωσιμότητας των κυττάρων
Γίνεται προσεκτικός έλεγχος του αριθμού και της βιωσιμότητας των μεσεγχυματικών κυττάρων πριν την κατάψυξή τους.

 

6 Κρυοσυντήρηση δείγματος
Ο τρόπος που επιτυγχάνεται καλύτερα η κρυοσυντήρηση είναι η σταδιακή κατάψυξη, και στη mycells χρησιμοποιούμε τον ίδιο ακριβώς τρόπο για όλα τα διαφορετικά είδη δειγμάτων που φυλάσσονται.
Όπως ισχύει και για το ΟΠΑ, η κρυοσυντήρηση των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών προγραμμάτων.

 

7 Αποθήκευση του δείγματος
Το σύνολο των μεσεγχυματικών κυττάρων μοιράζεται σε δύο ή και περισσότερα φιαλίδια, ανάλογα με τον αριθμό τους, για πρόσθετη ασφάλεια και δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων.
Αποθηκεύονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα ικριώματα, μέσα σε ειδικά δοχεία τροφοδοτούμενα με υγρό άζωτο, σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -150 βαθμών Κελσίου, υπό συνεχή, 24ωρη παρακολούθηση.

Περισσότερα...

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells