Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Βήματα Διαδικασίας

 Βήμα 1 Επικοινωνία με τη mycells
Επικοινωνήστε με τη mycells και ενημερωθείτε υπεύθυνα από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό για να πάρετε απαντήσεις σε όσα ερωτήματα σας απασχολούν.

 

 Βήμα 2 Προετοιμασία του κιτ συλλογής
Αφού ενημερωθείτε και αποφασίσετε να προχωρήσετε στη φύλαξη των βλαστικών κυττάρων του παιδιού σας, θα παραλάβετε την ειδική συσκευασία συλλογής(κιτ) κωδικοποιημένη με το δικό σας μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό και συνοδευόμενη με κάποια έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώσετε.

 

 Βήμα 3 Συλλογή βλαστικών κυττάρων
Την ημέρα του τοκετού έχετε μαζί σας το κιτ συλλογής και το παραδίδετε στο μαιευτήρα σας. Η mycells θα έχει φροντίσει και για τη δική του ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που πρεπει να ακολουθηθεί. Μετά την ολοκλήρωση του τοκετού και την απομάκρυνση του νεογνού, θα πραγματοποιηθεί η συλλογή του ΟΠΑ και τμήματος του ομφαλίου λώρου. Η διαδικασία είναι απλή, ανώδυνη και διαρκεί λιγα λεπτά.

 

 Βήμα 4 Παραλαβή του δείγματος
Αφού πραγματοποιηθεί η συλλογή, ο ασκός και όλα τα συμπληρωμένα έντυπα τοποθετούνται στην ειδική συσκευασία. Επικοινωνήστε άμεσα με τα τηλεφωνικά νούμερα που σας έχουν δοθεί και ένας συνεργάτης μας θα παραλάβει το δείγμα από το μαιευτήριο για να το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις μας.

 

 Βήμα 5 Εργαστηριακή διαδικασία
Με την παραλαβή του δείγματος πραγματοποιηείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος που περιλαμβάνει τα εξής:

α. Μέτρηση του όγκου και του αριθμού κυττάρων
β. Έλεγχος βιωσιμότητας και πιθανής μικροβιακής επιμόλυνσης

Αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και το δείγμα κριθεί κατάλληλο για κρυοσυντήρηση, το αίμα επεξεργάζεται με τον ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό στα εργαστήρια της mycells, ώστε να απομονωθούν και να αποθηκευτούν μόνο τα "χρήσιμα" βλαστικά κύττρα. Η κατάψυξη των κυττάρων αυτών γίνεται με ελεγχόμενη σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας (ICECUBE Sylab programmable rate freezing), για να εξασφαλιστεί η μέγιστη βιωσιμότητά τους. Τέλος, τα κύτταρα αποθηκεύονται σε δίχωρους κρυοασκούς και σε μεταλλίκά κάνιστρα και έπειτα τοποθετούνται σε δοχεία υγρού αζώτου τα οποία βρίσκονται υπό 24ωρη τηλεπαρακολούθηση.

 

 Βήμα 6 Ενημέρωση γονέων και παράδοση πιστοποιητικού
Μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής διαδικασίας εκδίδεται ένα πιστοποιητικό με το μοναδικό ηλεκτρονικό σας κωδικό, το οποίο περιλαμβάνει τις μεθόδους και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του δείγματος.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells