Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Στόχοι - Όραμα

Αξιοπιστία και Υπευθυνότητα

 •  Επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από γιατρούς, βιολόγους, συνεργάτες και συμβούλους, οι οποίοι διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση, την εξειδίκευση και την πολυετή τους εμπειρία στο χώρο.
 •  Υπεύθυνη, έγκυρη και ρεαλιστική ενημέρωση για τις πραγματικές δυνατότητες των βλαστικών κυττάρων και για τις υπηρεσίες που παρέχει.
 •  Λειτουργία και παραλαβή των δειγμάτων όλες τις ημέρες του χρόνου.

Δέσμευση στην ποιότητα

Η mycells αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ποιότητα διατηρώντας:

 •  Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001.
 •  Διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά το πρότυπο ISO 15189 που αφορά αποκλειστικά στα κλινικά εργαστήρια.
 •  Πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες των Διεθνών Οργανισμών (NetCord-FACT, AABB, JACIE) για τη λειτουργία των τραπεζών βλαστοκυττάρων.
 •  Ειδικές ισοθερμικές συσκευασίες με σταθεροποιητές θερμοκρασίας για την αποφυγή αλλοίωσης του δείγματος κατά τη μεταφορά του

Σεβασμός προς τους γονείς και συνεργάτες

 •  Σεβασμός προς τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους, αλλά κυρίως απέναντι στις νέες υπάρξεις που καλούμαστε να προστατεύσουμε.
 •  Διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των ιατρών/ληπτών για τις διαδικασίες συλλογής βλαστικών κυττάρων.
 •  Επαγγελματισμός, με απαρέγκλιτη τήρηση των ανειλημμένων ευθυνών και καθηκόντων μας.
 •  Τήρηση της δεοντολογίας χωρίς διακρίσεις.
 •  Πνεύμα συνεργασίας εντός και εκτός της εταιρείας, για την επίτευξη στόχων.
 •  Αναζήτηση προς την καινοτομία, ως μέσο βελτιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών.
Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells