Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία mycells είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, ακολουθώντας ένα αυστηρότατο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  Η πιστοποίηση αφορά όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα εργαστήριά μας καθ' όλη την διαδικασία ελέγχου, απομόνωσης και κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων.  Το σύστημα ποιότητας καλύπτει όλο το φάσμα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, αλλά και τις διοικητικές και τις διαδικασίες οργάνωσης της εταιρείας.

Επιπλέον, ως επιστέγαση της δέσμευσης της εταιρείας προς την ποιότητα, τα εργαστήριά μας είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις διαδικασίες που υπαγορεύει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007, που αφορά τα κλινικά εργαστήρια. Η διαπίστευση αυτή αφορά τους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξάγονται στα δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Η εταιρεία mycells είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με τους κανονισμούς και των δύο προτύπων πιστοποίησης και διαπίστευσης, να υποβάλλεται σε διαδικασίες ελέγχου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανελλιπώς.  Αυτό συνεπάγεται πως όλες οι υπηρεσίες που προσφέρουμε διέπονται από αυστηρά κριτήρια και υψηλά επίπεδα ποιότητας, αλλά και συνεχή έλεγχο.

Το Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Ποιότητας που υπάρχει εγκατεστημένο, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές που θέτουν οι Διεθνείς Οργανισμοί NetCord - FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός επιθεώρησης των μονάδων μεταμόσχευσης JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT), οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, καθώς και η Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 51Α, 24/03/2008 για την θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων).

Το Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας εγγυάται την άψογη και ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων και της εταιρείας εν γένει.

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells