Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Πλεονεκτήματα της mycells

Η mycells διαθέτει ένα άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο τελευταίας τεχνολογίας, σε ιδιόκτητους χώρους, που λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς,. Χρησιμοποιεί τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την επεξεργασία, τον έλεγχο και την κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων, λειτουργεί και προσφέρει τις υπηρεσίες της 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, ανελλιπώς, και έχει στο δυναμικό της μόνο έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Στη mycells θεωρούμε καθήκον μας να ενημερώνουμε σωστά, έγκυρα και ρεαλιστικά όλους τους υποψήφιους γονείς, αλλά και τους ιατρούς, τις μαίες ή και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία της συλλογής των δειγμάτων. Παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη των βλαστικών κυττάρων, είτε από το αίμα ή τον ιστό του ομφαλίου λώρου ενός νεογέννητου μωρού, είτε από άλλες πηγές, σε μεγαλύτερες ηλικίες (όπως ο οδοντικός πολφός των νεογιλών δοντιών).

Οι εργαστηριακοί επιστήμονες της mycells διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνώση, που θέτουν καθημερινά σε εφαρμογή για να σας προσφέρουμε τις αρτιότερες υπηρεσίες επεξεργασίας και φύλαξης βλαστικών κυττάρων. Το ανθρώπινο δυναμικό των εργαστηρίων μας περιλαμβάνει γιατρούς και βιολόγους, που μαζί φροντίζουν για την διεκπεραίωση των εργασιών, τη βελτίωση των πρωτοκόλλων επεξεργασίας, ελέγχου και κρυοσυντήρησης και την συνεχή επαφή με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η λειτουργία του εργαστηρίου είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας ISO 9001 και ISO 15189, με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και με τα πρότυπα που θέτουν όλοι οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τα βλαστικά κύτταρα, τις κυτταρικές θεραπείες και τις μεταμοσχεύσεις (π.χ. Netcord, FACT, JACIE, AABB κλπ).

Οι χώροι του εργαστηρίου προστατεύονται από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης και παρακολουθούνται όλο το 24ωρο. Υπάρχει σύστημα αδιάκοπης λειτουργίας σε μία πιθανή διακοπή ρεύματος ή έκτακτης ανάγκης και τα δοχεία φύλαξης των δειγμάτων είναι συνδεδεμένα με σύστημα ασφαλείας και τηλεειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης, ανεπάρκειας ή διαρροής υγρού αζώτου.

Ο βασικός χώρος του εργαστηρίου είναι «Καθαρός», πρόκειται δηλαδή για ένα προδιαγραφών Grade B Clean Room, με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας , υγρασίας, πίεσης και συγκέντρωσης σωματιδίων, όπου εισέρχονται μόνο οι εργαστηριακοί μας επιστήμονες, με κατάλληλη ενδυμασία και προστατευτικά μέσα.

Ο δευτερεύων χώρος εργασίας είναι εξίσου «Καθαρός», πρόκειται δηλαδή για ένα προδιαγραφών Grade C Clean Room, αφού ο περιβάλλων αέρας ανανεώνεται από το ίδιο σύστημα που διατηρεί τις άσηπτες συνθήκες του Clean Room. Επιπλέον, όλες οι «ευαίσθητες» εργαστηριακές διαδικασίες πραγματοποιούνται πάντα εντός θαλάμων νηματικής ροής (laminar flow hoods), ώστε το άμεσο περιβάλλον των κυττάρων να είναι πλήρως απαλλαγμένο από μικρόβια.

Στη mycells είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον αυτοματοποιημένο εξοπλισμό του εργαστηρίου μας, που διασφαλίζει την σταθερότητα των εργασιών, την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και την ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων παραλείψεων. H mycells είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα κρυοσυντήρησης που χρησιμοποιεί τα αυτοματοποιημένα συστήματα SEPAX BIOSAFE. Εργασίες όπως ο διαχωρισμός των βλαστικών κυττάρων του ΟΠΑ, ο έλεγχος των δειγμάτων για τον αριθμό και το είδος των κυττάρων τους ή για πιθανές επιμολύνσεις από κοινά μικρόβια και η σταδιακή κατάψυξη πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων, τα οποία παρακολουθούνται και συντηρούνται βάσει καταγεγραμμένου προγράμματος, όπως άλλωστε υποδεικνύουν τα διάφορα διεθνή πρότυπα συστήματα ποιότητας.

Για όλο τον βασικό και απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. για την κυτταρομετρία ροής, την ανίχνευση μικροβίων ή την σταδιακή κατάψυξη των δειγμάτων) υπάρχει τουλάχιστον ένα ακόμη αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία, ώστε να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση ή αναβολή των εργασιών σε περιπτώσεις βλάβης ή δυσλειτουργίας. Στη mycells κατανοούμε πλήρως πόσο σημαντικά, μοναδικά και ευαίσθητα είναι τα δείγματα που χειριζόμαστε και φροντίζουμε για την αδιάλειπτη, καλή λειτουργία των εργαστηρίων μας με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σωστή οργάνωση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells