Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη καλύτερη εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών.

Σύγκριση κυττάρων ΟΠΑ και ομφαλίου λώρου (Wharton’s Jelly)

 
Είναι εύκολη και ανώδυνη η συλλογή τους;
Περιέχονται αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα;
Περιέχονται μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα;
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταμόσχευση;
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα μέλη της οικογένειας;
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αναγεννητική ιατρική και σε άλλες κυτταρικές θεραπείες;
Υπάρχουν πρωτόκολλα επεξεργασίας και απομόνωσης;
Δυνατότητα αύξησης του αριθμού των κυττάρων στο εργαστήριο
ΟΠΑ
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Αν είναι ιστοσυμβατά
Ναι*

Ναι

>25 χρόνια
Η διαδικασία είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο
Wharton’s Jelly
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι*

Ναι

Χωρίς ανάγκη ιστοσυμβατότητας
Ναι*

Ναι

τα τελευταία 10 χρόνια
Η πολλαπλή αύξηση του αριθμού των μεσ/κων κυττάρων επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κυτταροκαλλιέργειας, είτε πριν κρυοσυντηρηθούν, είτε αφού αποψυχθούν

 

*Πραγματοποιούνται ήδη κλινικές δοκιμές και έρευνες με μεσεγχυματικά κύτταρα ΟΠΑ και ομφαλίου λώρου

Εγγραφείτε στο newsletter μας, για να μένετε ενημερωμένοι

Πιστοποίηση ISO

iso

Διαπίστευση ΕΣΥΔ

esyd

Ιδρυτικό Μέλος

uc

Γραμμή Ζωής

     contact mycells